facebook instagram znany lekarz booksy
Slide 5

Od Nas dla Ciebie

hubert smulski psychoterapeuta

Hubert Smulski

psychoterapeuta

 

Prowadzę:

  • indywidualne spotkania psychoterapeutyczno-doradcze w ujęciu systemowym,
  • warsztaty grupowe treningu interpersonalnego, gdzie proces uczenia się oparty jest o doświadczenia, interpersonalne, uzyskiwane i analizowane w czasie spotkań małej grupy.
hubert smulski psychoterapeuta
Edyta Ignaszewska oligofrenopedagog

Edyta Ignaszewska

oligofrenopedagog

 

Prowadzę:

  • Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne
  • Praca z Rodzicam i Opiekunami w zakresie rozwoju kompetencji opiekuńczych
  • Terapia ręki
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (oddziaływanie na przyczyny i trudności w uczeniu się)
  • Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  • TUS dla dzieci młodszych (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)